Detalii despre Programul Casa Verde

Programul Casa Verde se refera in special la instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, si este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si finantat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Sa luam de exemplu perioada iunie 1 iulie 2011 – 15 iulie 2011. La sediul APM Bacau s-au inregistrat 410 dosare in valoare totala de peste 2.3 milioane de lei ce au fost trimise inspre aprobare la AFM. Cei mai multi au dorit instalarea de centrale termince pe baza de peleti si pompe de caldura. Finantarea s-a acordat astfel: pana la 6000 lei pentru panouri solare si centrale pe baza de peleti, pana la 8000 lei pentru pompe de caldura. In cursul anului 2011 AFM a evaluat numai 33 de dosare, cele depuse in perioada 1-6 iunie 2011 – perioada de evaluare la nivel national.In luna iulie 2014 AFM a reluat evaluarea dosarelor depuse in sesiunea anului 2011 si ramase in curs de analiza. Din suma totala alocata pentru judetul Bacau, 220.000 lei au fost distribuiti celor 33 de dosare evaluate in cursul anului 2011, iar diferenta de 2.123.804 lei a fost redistribuita restului de dosare analizate in cursul anului 2014. In perioada 24 iulie 2014 – 20 februarie 2015 APM Bacau a desfasurat: verificarea documentelor necesare semnarii Contractelor de finantare ale beneficiarilor declarati admisi de catre AFM in cadrul programului si predarea unui exemplar din Contract acestora. In acest sens, la sediul APM Bacau in perioada mentionata s-au semnat 80 contracte de finantare nerambursabila si s-au verificat si transmis la AFM 40 dosare de decontare aduse de beneficiarii admisi. La aceasta data, AFM a finalizat de analizat dosarele depuse in sesiunea 2011, urmand a transmite la sediul APM Bacau restul de contracte in scopul semnarii acestora de catre beneficiarii declarati admisi.

Pentru semnarea contractului beneficiarul se prezinta la APM-ul la care a depus cererea de finantare, cu urmatoarele documente actualizate:

 

  1. Extras de carte funciara pentru imobilul in care se implementeaza proiectul aprobat – in original;
  2. Extras de cont bancar, valid la data semnarii contractului pana la finalizarea contractului (12 luni) – in original;
  3. Copie CI a beneficiarului (titular contract);
  4. Procura notariala (daca este cazul) – in original;
  5. Autorizatie de construire valida la data semnarii contractului (daca este cazul) – in original sau in copie legalizata.

 

Organizarea in cursului anului 2015 a unei noi sesiuni de depunere dosare in cadrul programului Casa Verde va fi mediatizata de MMAP si AFM inainte de inceperea acesteia. La aceasta data nu detinem informatii de organizare a unei noi sesiuni a programului; in cazul in care va fi lansata o astfel de sesiune, informatiile despre ghidul de finantare a programului, documentele necesare pentru dosarul de finantare, entitatile care pot aplica, precum si data lansarii vor putea fi accesate pe site-ul AFM la urmatoarea adresa:http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.